wtt桌球直播

wtt桌球直播

丰城曾尉有猫孕五子,一子已生,四子死腹中,用此灌之即下。为末,麻子仁汁打糊,丸梧子大。

七月实熟,黄黑色。硝石属火,味辛带苦微咸,而气大温,其性上升,水中之火也。

治中汤∶颂曰∶张仲景治胸痹,心中痞坚,留气结胸,胸满,胁下逆气抢心,治中汤主之。古方及《本经》止言术,不分苍、白二种,亦宜两审时珍曰∶苍术,山蓟也,处处山中有之。

【发明】藏器曰∶一飞为酸砂,二飞为伏翼,三飞为定精,色如鹅儿黄。一岁十丸,茶汤下;大人,五十丸。

今潞州者尚不可得,则他处者尤不足信矣。水二盏,煎一盏,入竹沥一杯,姜汁三匙,食远温服,以知为度,老人尤宜。

由是草中有木,木中有草。人君废山渎之利,则摇光不明,人参不生。

Leave a Reply